: Home > 동문동정
 
 
 
 
 
 
 연천군 관리직 동문(9.1. 기준)
 임규택  86
 2020/10/14 05:47:26  110.15.211.***

■ 연천군 관리직 동문(9.1.기준)

1. 최민규(지학, 81)
연천고 교감

2. 김동인(화학, 81)
백학중 교감

3. 김일환(화학, 81)
군남중 교감

4. 최한식(상업, 83)
전곡고 교감

5. 이용권(상업, 84)
전곡고 교장

   


※교명결정 최종투표결과실시결과공고안내※ 관리자 2013/10/04 2457
*교명변경 반대 성명서 중앙일보 게재 관리자 2013/06/14 2023
동문님께 관리자 2010/10/13 3032
동창회/동문 소식 이곳에서 확인하세요 관리자 2004/03/17 5677
689 모교 출신 동문 대학총장 임규택 2020/11/16 623
688 모교 출신 동문 교육감 임규택 2020/10/28 129
687 파주시 관리직 동문(9.1.기준) 임규택 2020/10/24 128
686 경기도교육청 관리직 동문 인원(9.1.기준) 임규택 2020/10/21 181
685 경기도교육청 교육전문직원 동문(9.1.기준) 임규택 2020/10/20 120
684 광주시.하남시 관리직 동문(9.1.기준) 임규택 2020/10/19 98

  
  1     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   ....[70]