: Home > 동문동정
 
 
 
 
 
 
 광주시.하남시 관리직 동문(9.1.기준)
 임규택  99
 2020/10/19 05:31:34  110.15.211.***

■ 광주시.하남시 관리직 동문(9.1.기준)
1. 김이동(78, 역사)
신평중 교장
2. 우제경(80, 체육)
매양중 교장
3. 김기군(82, 체육)
광주광남중 교장
4. 정대희(83, 일사)
위례고 교감

   


※교명결정 최종투표결과실시결과공고안내※ 관리자 2013/10/04 2457
*교명변경 반대 성명서 중앙일보 게재 관리자 2013/06/14 2023
동문님께 관리자 2010/10/13 3032
동창회/동문 소식 이곳에서 확인하세요 관리자 2004/03/17 5677
689 모교 출신 동문 대학총장 임규택 2020/11/16 623
688 모교 출신 동문 교육감 임규택 2020/10/28 129
687 파주시 관리직 동문(9.1.기준) 임규택 2020/10/24 128
686 경기도교육청 관리직 동문 인원(9.1.기준) 임규택 2020/10/21 181
685 경기도교육청 교육전문직원 동문(9.1.기준) 임규택 2020/10/20 120
광주시.하남시 관리직 동문(9.1.기준) 임규택 2020/10/19 99

  
  1     [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]   ....[70]